هیئت مدیره روایت

هیئت مدیره روایت

سجاد صفارهرندی
دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی
رئیس هیئت مدیره

علی‌اکبر حکمتی‌کیا
دکترای فیزیک دانشگاه تهران
مدیرعامل مرکز نوآوری و تعالی کوثر

امیر امیری‌فر
کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه تهران
پژوهشگر حوزه توسعه منطقه‌ای

مرتضی فتح‌اله‌زاده
کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
مدیر عامل موسسه

مرتضی قاضی
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف
مدیر گروه مطالعات اجتماعی و غیرنظامی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی

محمد توکلی
کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهران
دستیار ویژه تحول رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی

احسان ابراهیمی
کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران