کوی دانشگاه تهران به خون کشیده شد (حادثۀ ۱۸ تیر پس از ۲۰ سال)

من آن موقع که اتفاقات کوی پیش آمد، حراست بودم. [...]

۱۳۹۹/۲/۲۵ ۱۳:۲۲:۵۴اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۹|مجله-روایت|بدون ديدگاه

باران سنگ بر سر مدیرکل سیاسی وزارت کشور (حادثۀ ۱۸ تیر پس از ۲۰ سال)

روز جمعه آقای حق‌شناس، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، آمد کوی [...]

۱۳۹۹/۲/۲۵ ۱۲:۵۶:۵۰اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۹|مجله-روایت|بدون ديدگاه

نماز جماعت را در خیابان کارگر بخوانید (حادثۂ ۱۸ تیر پس از ۲۰ سال)

به یکی از بچه‌های انجمن اسلامی گفتم بهترین کار این [...]

۱۳۹۹/۲/۲۵ ۱۲:۱۵:۴۹اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۹|مجله-روایت|بدون ديدگاه