شماره پنج (بخش اول)

کتاب شمار پنج، کتابی است با نویسندگی مرتضی قاضی، که [...]