آقای لاریجانی، فأین تذهبون؟!

آقای جواد لاریجانی یک اطلاعیه‌ای داده بود، یا یک سخنرانی [...]