هیئت مدیره روایت

اعضای هیئت مدیره:

سجاد صفارهرندی/ دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران/ عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی/ رئیس هیئت مدیره/
مرتضی قاضی/ کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف/ مدیر گروه مطالعات اجتماعی و غیرنظامی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس/ نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی
علی‌اکبر حکمتی‌کیا/ دکترای فیزیک دانشگاه تهران/ مدیرعامل مرکز نوآوری و تعالی کوثر
محمد توکلی/ کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهران/ دستیار ویژه تحول رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی
امیر امیری‌فر/ کارشناس ارشد فیزیک دانشگاه تهران/ پژوهشگر حوزه توسعه منطقه‌ای
احسان ابراهیمی/ کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران/ مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
مرتضی فتح‌اله‌زاده/ کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران/ مدیر عامل موسسه